Poké Gamberi Regular
€ 11,00 

Poké Tonno Large
€ 16,00 

Pokè Salmone Regular
€ 11,00 

Poké Polipo Regular
€ 11,00 

Poké Pollo Regular
€ 11,00 

Poké Vegano Regular
€ 11,00 

Poké Vegano Large
€ 16,00 

Pokè Salmone Large
€ 16,00 

Poké Tonno Regular
€ 11,00 

Poké Gamberi Large
€ 16,00 

Poké Polipo Large
€ 16,00 

Poké Pollo Large
€ 16,00